Bestyrelsen

Formand:
Kenneth Blach
Marievej 56
51926779

Kasserer:
Camilla Jørgensen
Marievej 58
31154901

Sekretær:
Pernille Jensen
Marievej 4

Menige:
Tina Jørgensen
Marievej 17

David Lundgreen
Marievej 23

Suppleant: Maja Bergroth Hansen (EB 9)

Fælleshus:

Administrator:
Carl Andresen
Marievej 24
40628286

carlandresendk@gmail.com

Revideret d. 12.02.2023