Fælleshus

Lejemålsbetingelser – herunder priser

Definition af intern og ekstern leje

Vedtægter for Fælleshuset

kontakt Carl Andresen: 40628286 carlandresendk@gmail.com

http://www.grundejerforeningenlyset.dk/wp-content/uploads/Udlejningsliste-.pdf