Tagrenovationsudvalg

Under generalforsamlingen i 2020 er der blevet nedsat et udvalg , der skal undersøge kommunalt tilskud, regler for området, tagenes restholdbarhed mm.

Udvalget kan ses her :